Sabtu, November 26, 2011

Kumpulan Inovatif dan Kreatif Bintang 3

Pertama-tama teman nak kongsi tentang faktor kejayaan sesebuah kumpulan KIK. Teman perturunkan sedikit faktor kejayaan untuk kumpulan dalam satu-satu konvensyen KIK. Faktor ini teman dapat dari seorang konsultan dan juga rakan 'sekolam bluewave'. Antaranya adalah:

  1. Kualiti Persembahan - iaitu dokumentasi yang baik meliputi bahan utama seperti kertas projek, slide persembahan dan bahan-bahan sokongan yang mantap.
  2. Kualiti Projek - iaitu projek yang dilaksanakan oleh kumpulan KIK dapat menyumbang kepada orang-ramai dari segi kemudahan , keselesaan, kecekapan dan berkesan. Projek tersebut perlu mempunyai impak yang tinggi.
  3. Kualiti Ahli - iaitu ahli di dalam kumpulan berkualiti dari segi pengetahuan alat-alat kualiti, berkemahiran dan matang.
Apa yang didapati kelemahan yang ketara dan perlu penambahbaikan adalah:
  1. Kreativiti dan inovasi yang dihasilkanperlu djelaskan. Kumpulan KIK hanya menjelaskan 'what' tetapi kurang aspek 'how'
  2. Pengukuran impak tidak diukur secara menyeluruh termasuk keberkesanan organisasi, proses, pembangunan modal insan dan kewangan.
  3. Pemilihan tajuk projek dihubungkaitkan  'core business' dengan objektif, misi dan visi organisasi.
Secara peribadi, kejayaan merangkul taraf 3 bintang 2011 kali ini adalah kejayaan yang menjadi kenangan manis dan dikenang sampai bila-bila. Ia sangat membahagiakan diri teman sendiri dan mungkin nohtah sebagai ahli KIK. Dari mula merancang projek, merekabentuk dan mengarang slide, penyedia rakaman video, penyedia rakaman audio hingga menjadi pembentang adalah satu kepuasan yang amat meletihkan. Dalam berkerja secara kolaboratif ini sudah menjadi lumrah, ada yang menjadi 'parasit mengaut laba'.
Baca selanjutnya ...