Rabu, Disember 15, 2004

Penampilan diri Virtual

Apakah IdentitiBeatles pernah mengungkapkan dalam lagu mereka bahawa:"I am he asyou are he as you are me and we are all together I am...
(Beatles, "Iam the walrus", 1967).
Oleh itu apa dan dimanakah identiti tersebut.
• Untuk menerangkan tentang identiti, kita perlu menjawab persoalan tentang siapakan diri kita. Kita mempunyai pelbagai jenisidentiti seperti; identiti kebangsaan, identiti sosial, identitikeluarga, identiti jantina, identiti budaya/bangsa, identiti kelasdan sebagainya. Kebanyakan identiti ini adalah luar kawalanseseorang individu.
• Selain dari identiti di atas, terdapat identiti yang dibinasendiri oleh individu. Ia cuba diwar-war dan dipertahankan. Kadang-kadang identiti ini berkait dengan kepercayaan dan ancaman-ancamantertentu.
Penampilan diri Dalam Chat
"I am whatever you say I am, if I wasn't why would I say I am..."(Marshall Mathers, 2000).
Identiti adalah kompleks bagi individu dan dibina melalui proses sosial. Semasa berkomunikasi dlm chat room individu memikirkantentang matlamat diri iaitu bagaimana mereka mengharap orang lainmenerima diri mereka, dan bagaimana sebenarnya komuniti bolehmenerima individu itu. Dalam teknologi CMC, kita melihat kepadafrasa iaitu bagaimana kita mengharapkan orang lain dapat menerimadiri. Proses yang melibatkan pembinaan imej yang dapat diterima olehkomuniti yang dikenali sebagai penampilan diri(Wood, 2000).
Individu menyedari tentang kepentingan penerimaan identiti ataupersepsi diri di dalam komunikasi secara atas talian (on-line communication). Oleh itu mereka cuba mengenalpasti dan memilihatribut yang sesuai dalam interaksi. Tindaklaku dalam komunikasi CMC memungkinkan seseorang individu berhati-hati memilih kaedah danisyarat yang sesuai. Justeru dalam realiti maya, individu akan memikirkan jangkaan dan anggapan orang lain semasa komunikasi.
Dengan teknologi ini interaksi terbuka kepada kemungkinan untuk berinteraksi dengan lebih luas berasaskan kelainan jantina, budaya, umur dan sebagainya. CMC secara tidak langsung memberi peluang individu membentuk penampilan identiti diri yang mempunyai pelbagai perbezaan sosial seperti dalam dunia nyata (Chesebro, 1985). Oleh itu, dalam pembinaan hubungan yang berkesan, penampilan identiti diri adalah penting.
Matlamat penampilan tersebut ialah untuk membina kepercayaan, dan galakan di dalam perkongsian dalam komuniti maya. Walaubagaimanapun realiti komunikasi internet adalah sangat mengecewakan terutama masyarakat melayu. Majoriti individu di dalam internet bukan sahaja tidak memberi nama dan identiti sebenar, malah perkongsiaan yang berkualiti boleh diragui. (Wood, 2000). Individu membina penampilan diri yang palsu kerana merasakan mereka akan terlepas dari hukuman dunia dan akhirat. Sebenarnya, kelakuan ini menyebabkan hilang peluang yang bermanfaat dalam hubungan interpersonal. Malah ia telah menyebabkan orang lain mendakwa bendayang wujud di internet adalah palsu (Ross, 1990).
Untuk membina kepercayaan terhadap diri individu, maklumat diri perlu boleh dipertanggungjawabkan. Semakin benar maklumat diri,semakin selesa, selamat dan tiada rasa terancam semasa interaksi. Semakin terserlah identifikasi diri individu, semakin mudah proses afiliasi seseorang di dalam komuniti serta memudahkan kawalan disiplin diri.
Tamayyuz (berpenampilan berbeza) individu Islam perlu berbeza dgn org bukan Islam. Tata kehidupan dan kebiasaan individu Islam perlu ada syakhshiyah (kepribadian) yang tersendiri. Jelas pendiriannya, identiti itu tidak meleleh dan larut oleh nilai-nilai dari luar sehingga hilang kepribadiannya. Jangan mengikuti budaya dan tatakehidupan masyarakat bukan Isklam, tanpa menyaring atau memilih. Ini diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:
"Sungguh kamu akan mengikuti ummat suatu kaum sejengkal demisejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka masuk kelubang biawak niscaya kamu juga ikut masuk ke dalamnnya." Sahabatbertanya, "Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah?"Nabi bersabda, "Siapa lagi (kalau bukan mereka)." (Muttafaqun 'Alaih)
philo@sophia
Baca selanjutnya ...

Selasa, Disember 07, 2004

Philosophia (falsafah)

Apakah filsafat itu? Bagaimana definisinya? Demikianlah pertanyaan pertama yang kita hadapi tatkala akan memikirkan ilmu falsafah. Istilah"falsafah" dapat ditinjau dari dua segi, yakni:a. Segi semantik:

berasal dari bahasa Arab 'falsafah',yang berasal dari bahasa Yunani, 'philosophia', yang berarti 'philos' =cinta, suka (loving), dan 'sophia' = pengetahuan, hikmah(wisdom). Jadi'philosophia' berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana. Orang yang cinta kepada pengetahuan disebut 'philosopher', dalam bahasa Arabnya 'failasuf". Pecinta pengetahuan ialah orang yang menjadikan pengetahuan sebagai tujuanhidupnya, atau perkataan lain, mengabdikan dirinya kepada pengetahuan.b. Segi praktis :

dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat bererti 'alam pikiran' atau 'alam berpikir'. Berfilsafat artinya berpikir. Namun tidak semua berpikir bererti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah slogan mengatakan bahwa"setiap manusia adalah filsuf". Slogan ini benar juga, sebab semua manusia berpikir. Akan tetapi secara umum ia jadi tidak benar, sebab tidak semua manusia yang berpikir adalah filsuf. Filsuf hanyalah orang yang memikirkan hakikat segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Tegasnya: Filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain: Filsafah adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu.a. Filsafat dan agama

Dalam buku Filsafat Agama karangan Dr. H. Rosjidi diuraikan tentang perbedaan filsafat dengan agama, sebab kedua kata tersebut sering dipahami secara keliru.Filsafat

1) Filsafat berarti berpikir, jadi yang penting ialah ia dapat berpikir.

2) Menurut William Temple, filsafat adalah menuntut pengetahuan untuk memahami.

3) C.S. Lewis membedakan 'enjoyment' dan 'contemplation', misalnya laki-laki mencintai perempuan. Rasa cinta disebut 'enjoyment', sedangkan memikirkan rasa cintanya disebut 'contemplation', yaitu pikiran si pecinta tentang rasa cintanya itu.

4) Filsafat banyak berhubungan dengan pikiran yang dingin dan tenang.

5) Filsafat dapat diumpamakan seperti air telaga yang tenang dan jernih dan dapat dilihat dasarnya.

6) Seorang ahli filsafat, jika berhadapan dengan penganut aliran atau paham lain, biasanya bersikap lunak.

7) Filsafat, walaupun bersifat tenang dalam pekerjaannya, sering mengeruhkan pikiran pemeluknya.

8) Ahli filsafat ingin mencari kelemahan dalam tiap-tiap pendirian dan argumen, walaupun argumenya sendiri.Agama

1) Agama berarti mengabdikan diri, jadi yang penting ialah hidup secara beragama sesuai dengan aturan-aturan agama itu.

2) Agama menuntut pengetahuan untuk beribadat yang terutama merupakan hubungan manusia dengan Tuhan.

3) Agama dapat dikiaskan dengan 'enjoyment' atau rasa cinta seseorang, rasa pengabdian (dedication) atau 'contentment'.

4) Agama banyak berhubungan dengan hati.

5) Agama dapat diumpamakan sebagai air sungai yang terjun dari empangan.

6) Agama, oleh pemeluk-pemeluknya, akan dipertahankan dengan habis-habisan, sebab mereka telah terikat dn mengabdikan diri.

7) Agama, di samping memenuhi pemeluknya dengan semangat dan perasaan pengabdian diri, juga mempunyai efek yang menenangkan jiwa pemeluknya.Jadi falsafah penting dalam mempelajari agama. Demikianlah antara lain perbezaan yang terdapat dalam filsafat dan agama menurut Dr. H. Rosjidi.

Namun sebagai muslim, akal bukan segal-galanya. Untuk mencari kebenaran kadang-kadang tidak dapat difikir oleh logik akal tetapi memerlukan panduan Al Quran dan Hadith. Oleh itu awas dengan pemikiran sesat Aristotle yg menyatakan akal adalah segala-gala dalam mencari kebenaran.
Baca selanjutnya ...

Isnin, Disember 06, 2004

Konflik

Definisi:

* Pertentangan tindakan atau hajat (weber)

* 2 pihak yang berlawanan sifat(thomas)

individu dgn diri sendiri

individu dgn individu

individu dgn kumpulan

kumpulan dgn kumpulanKenapa Konflik

* Wright kata manusia membawa matlamat, idea, nilai dan kepercayaan berbeza

* Burn kata individu dalam sosial mempunyai peranan yang berbeza. Oleh itu mengakibatkan

perbezaan ideologi dan tindakan => tidaksefahaman

* Tubb Kata=> konflik kerana

1. perbezaan maklumat, kepercayaan, nilai, minat dan kehendak

2. kekurangan masa, kuasa, wang, ruang dan kedudukan

3. person atau kumpulan memberontak antara satu sama lainJusteru dalam konflik, terdapt 2 bentuk tindakbalas dilakukan sama ada berkonflik secara:

1. idea

2. feeling (personaliti)1970an => konflik diatasi dgn mengambil penyelesaian konflik

sekarang => pendekatan lebih kepada pengurusan konflik

Untuk urus konflik perlu kenal jenis konflik dgn kreatif dan produktif....akan bersambung jenis/pola/mode konflik dalam pandangan Islam.
Baca selanjutnya ...

Jumaat, Disember 03, 2004

Teori keperluan interpersonal

Di kemukakan oleh William Schutz

3 keperluan1. kasihsayang

2. inclusion (keperluan sosial)

3. kawalanDalam memenuhi keperluan tersebut, individu mempunyai kecenderungan yang berbeza seperti di bawah. Ia bergantung kepada personaliti individu.kasihsayang(continium)

underpersonal-------->personal---------->overpersonalinclusion

undersosial--------->sosial------------>oversosialkawalan

undercrat----------->democrat--------->autocratKeperluan interaksi dalam Islam dari sudut keperluan kepada sesuatu merujuk kepada tahap:

1. Daruriat;

2. Hajiat; dan

3. KamaliatKeperluan yang cuba dipenuhi semuanya bermatlamat untuk menjaga agama, maruah, harta, keturunan dan nyawa. Sejauhmana kecenderungan individu berasaskan 3 keperluan diatas selagi mana tidak melampaui batas dan membazir.Allahu’alam
Baca selanjutnya ...

Khamis, Disember 02, 2004

Teori pertukaran sosial

di kemukakan oleh Thibaut dan Kelly 1959. Beliau menyatakan dlm teorinya bahawa:Ganjaran > Kos menyebabkan hubungan akan intim

Ganjaran < kos menyebabkan hubungan rengang.Tetapi, dalamIslam kewujudan interaksi dan hubungan perlu dilihat ganjaran dalam bentuk luas melangkaui akhirat yang abdi, walaupun kos di dunia adalah tinggi (surah assyaf:10-11)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ


[10] Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya?

[11] Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan rasulNya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).Oleh itu hubungan sosial Islam mempunyai matlamat yang jauh, bukan untuk mendapat ganjaran/manfaat dunia semata2 bahkan kadang-kadang dari segi material akan hilang, namun gantiannya di akhirat yang lebih kekal abadi.
Baca selanjutnya ...

Sains dan teori

Kuliah 1(ringkasan):Sains adalah

-koleksi fakta

-cara menyiasat kejadian alamMenyiasat

-discover reliable knowledge (consistent good)

-Menggunakan kaedah saintifik;Org sains menggunakan kaedah saintifik.

Bagi ahli sosial, mereka menggunakan pemikiran kritikal.Pemikiran saintifik dan kritikal ini mempunyai 3 konsep utama:1.Empiricisme

Apa yang dibuktikan oleh 5 pancaindera (dibukti)Natural evident (reality)2.Rationalisme

Logic reasoning, tiada unsur emosi, perasaan dan kepercayaan3.Skepticisme (ragu)

Sentiasa perlu pembaharuan tiada kebenaran yang mutlak atas sesuatu dapatan mengiukut masa dan tempat.Metod yang saintifik adalah :

1. persoalan/isu

2. kumpul maklumat

3. cadangan jawapan

4. uji hipotesis (jangkaan awal)

5. buat kesimpulan (teori/prinsip/jawapan)Oleh itu orang yang berpemikiran saintifik dan kritikal tidak mudak membuat kesimpulan/generalisasi terhadap persekitaran dan kejadian sesuatu.

Namun, dalam Islam kadang-kadang akal semata-mata tidak dapat meneroka hikmah Allah atas sesuatu. Akal perlu kepada panduan AlQuran dan Hadith. Bukan seperti golongan qadariah dan pendokong falsafah Aristotle di mana menyatakan akal adalah segala-galanya.
Baca selanjutnya ...

Rabu, Disember 01, 2004

Durian dan Pacat

Hari ini teman menghantar mentua balik ke parit. Di pertengahan perjalanan teman diminta berhentikan kereta ditepi jalan berhadapan dengan dusun durian mereka. Teman pun masuk ke kebun tersebut dan bersama-sama mengutip buah durian yang telah luruh.Tanpa disedari rupa2nya ada dua ekor pacat telah menghisap darah teman. Tapi nasib baik teman sedar. Bila dicabut, darah keluar tidak berhenti-henti. Memang kalau ikut sains, pacat ni ada satu kelebihan untuk menghisap dan mengelak darah dari beku. Masa tu zohor dah masuk. Tunggu punya tunggu darah tak juga berhenti.Teringat le teman tentang Surah AlLahab:1تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّMengikut petua orang tua-tua, ayat tersebut boleh menahan darah dari keluar. Teman dengan yakin cuba le membaca dan menahan jari pada tempat darah keluar. Teman baca ayat pertama dari surah tersebut sehingga akhir perkatan Tab (sambil menutup kedua bibir). Alhamdulillah berhasil ..berkat dan keizinan Allah.
Baca selanjutnya ...

Selasa, November 30, 2004

Tips Uda Neah

Hari ini teman telah menurunkan tips yang diberikan oleh uda neah tentang pelindung harta dari kecurian. Pengalaman beliau ketika buah-buah kelapanya telah dicuri, telah dilaporkan kepada AllahyarhamTok Mok. Allahyarham Tok Mok menyuruh beliau mengamalkan satu ayat dalam surah Al An'aam:122.أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ(maksud ayat: Dan adakah orang yang mati (hatinya dengan kufur), kemudian Kami hidupkan dia semula (dengan hidayat petunjuk) dan Kami jadikan baginya cahaya (iman) yang menerangi (sehingga dapatlah dia membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan dapatlah) dia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia, (adakah orang yang demikian keadaannya) sama seperti yang tinggal tetap di dalam gelap-gelita (kufur), yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya? Demikianlah (sebagaimana iman itu diperlihatkan keelokannya kepada orang-orang yang beriman), diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang yang kafir itu akan keelokan apa yang mereka telah lakukan (dari perbuatan kufur dan segala jenis maksiat) ).Ini lanjutan dari rumah teman telah dimasuki pencuri. Habis ler duit anak teman dan emas isteri teman dema sapu. Lanjutan dari itu ramai ler yang simpati menurunkan pelbagai tips untuk menjaga harta dari segi kekuatan fizikal dan spiritual.Tapi bagi yang ingin mencuba, sila. Namun iktikad kita kena betul bahawa segala usaha tidak memberi bekas kecuali dengan izin Allah. Keterangan lanjut hubungi teman.
Baca selanjutnya ...

Khamis, Ogos 05, 2004

Profil

Hubungi teman: Dr Yahya Osman (drybos@gmail.com)

Akademik:

 • Diploma Pendidikan (Pengajian Melayu) - Institut Pendidikan Sultan Idris 1991
 • B. Econ. (Hons.) (Analisis Ekonomi dan Polisi Awam) - Universiti Kebangsaan Malaysia 1989 
 • M.Ss (IT) - Universiti Sains Malaysia 2000 
 • Ph.D (Pendidikan Multimedia) - Universiti Pendidikan Sultan Idris  2011 

Anugerah Kualiti dan Inovasi

 1. Anugerah Kualiti Kementerian Pelajaran Malaysia Nov 2008 (Projek e-Daftar : Johan)
 2. Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam Kategori Teknologi Maklumat, Negeri Perak Okt 2008 (Projek e-Daftar : Johan)
 3. Anugerah Khas ICT Negeri Perak Okt 2008 (Projek e-Daftar)
 4. Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam (Kategori Perubahan Prosedur) Negeri Perak Okt 2009 (Projek e-SPA : Johan)
 5. Anugerah Penyelidikan dan Inovasi Pendidikan Nov 2009 Peringkat Kebangsaan - Anjuran BPG-IPG (Projek e-Takwim : Johan)
 6. Anugerah Inovasi ICT Perkhidmatan Awam Negeri Perak Dis 2011 (Projek  MyKompetens - Johan)

Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif


 1. Anugerah Tiga (3) Bintang Kementerian Pelajaran Malaysia Sempena Konvensyen KMK Okt 2009 (Projek e-SPA)
 2. Anugerah Menteri Besar Perak Sempena Konvensyen KIK Perkhidmatan Awam 2010 Peringkat Negeri Perak (Projek e-Chopp : Johan)
 3. Anugerah Empat (4) Bintang Sempena Konvensyen KIK Perkhidmatan Awam 2010 Peringkat Kebangsaan (Projek e-Chopp)
 4. Anugerah Tiga (3) Bintang Sempena Konvensyen KIK Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia Okt 2010 (Projek e-Chopp)
 5. Anugerah Tiga (3) Bintang Sempena Konvensyen KIK Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia Nov 2011 (Projek MyKompetens)

Anugerah Kementerian Pelajaran Malaysia

 1. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia Tahun 1998
 2. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang  Kementerian Pelajaran Malaysia Tahun 2008
 3. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang  Kementerian Pelajaran Malaysia Tahun 2014
 4. Pensyarah Cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Panel Hakim Inovasi dan KIK
 1. Panel Hakim Anugerah Inovasi Peringkat Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh 2010
 2. Panel Hakim Anugerah Inovasi Pihak Berkuasa Tempatan Peringkat Negeri Perak 2012 
 3. Panel Hakim Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Peringkat Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam 2012
 4. Panel Hakim  Kumpulan Inovatif dan Kreatif  (KIK) Peringkat Seluruh Institut Pendidikan Guru Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia 2012
 5. Panel Hakim  Kumpulan Inovatif dan Kreatif  (KIK) Peringkat Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya 2012
 6. Panel Hakim  Kumpulan Inovatif dan Kreatif  (KIK) SMV/SMT/KV Peringkat Kebangsaan (2012, 2013)
 7. Panel Hakim Anugerah Inovasi Peringkat Negeri Perak 2013 Sempena Sambutan Hari Guru.
 8. Panel Hakim Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Peringkat Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam 2013
 9. Panel Hakim  Kumpulan Inovatif dan Kreatif  (KIK) Jabatan Pendaftaran Negara Zon Utara 2013
 10. Panel Hakim  Kumpulan Inovatif dan Kreatif  (KIK) Jabatan Tenaga Rakyat Kementerian Sumber Manusia 2013

Pengalaman sebagai Fasilitator
 1. Fasilitator Kumpulan Inovatif dan Kreatif
  • IPG Zon Semenanjung dan IPG Zon Sabah dan Sarawak (2014)
  • IPG Kampus Pendidikan Islam Bangi (2012)
  • IPG Kampus Ipoh (2012)
  • Bahagian Matrikulasi dan Kolej Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia (2012, 2013)
  • Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kolej Vokasional dan Sekolah Teknik (2013)
  • Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru (2013)
  • Kolej Matrikulasi Perak (2012, 2013)
  • Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan (2013)
  • Kolej Vokasional Persiaran Brash Ipoh (2013)
  • Kolej Vokasional Lebuh Cator Ipoh (2013)
  • Kolej Vokasional Kerian Perak (2013)
  • Kolej Vokasional Kuala Selangor (2013)
  • Kolej Matrikulasi Teknikal Johor (2013)
  • Kolej Matrikulasi Selangor (2013)
  • Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Seluruh Negeri Perak 2014
    2.     Fasilitator Kursus Dokumentasi Bahan Inovasi
 • Bahagian Kerajaan Tempatan SUK Negeri Perak (2013, 2014) 
 • Majlis Bandaraya Ipoh untuk Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA)(2013, 2014)
 • Majlis Daerah Kerian Perak (AISA) 2013 
 • Majlis Daerah Perak Tengah (AISA) 2014
 • Majlis Daerah Batu Gajah Perak Kerian Perak (AISA) 2014
 • Majlis Perbandaran Taiping Perak (AISA) 2014

    3.     Fasilitator Program Pembestarian Sekolah
 • Sekolah seluruh Perak (2008, 2009, 2010)
    4.      Fasilitator Pembangunan Web
 • IPG Kampus Ipoh (2008, 2009, 2010)
 • Jabatan Bomba Negeri Sembilan (Untuk webmaster 2010) 
 • Kolej Matrikulasi Perak (2011) 

    5.     Fasilitator Penyelidikan
 • IPG Kampus Ipoh (2008)
 • Kolej Komuniti Sungai Siput (Untuk Kakitangan Hospital Sg. Siput 2011)
 • Kolej Komuniti Chenderoh Kuala Kangsar 2014

    6.    Pakar rujuk pembinaan sistem IPGM:
 • Pangkalan data bagi Program Pembestarian Sekolah (2008)
 • Pangkalan Data Kompetensi Staf MyKompetens (2011). 
 • Soal selidik dalam talian (Tracer study IPGM 2012, 2013)
    7.      Fasilitator Project Based Learning
  • Sekolah seluruh Perak (2010)
  • Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (2010)
  • Kursus Perguruan Lepas Ijazah (2010)


  Pengalaman Kerja:

  1. Pegawai Eksekutif Zakat, Majlis Agama Islam Perak, 1989 - 1990
  2. Guru, Sekolah Menengah Clifford Kuala Kangsar Perak, 1991-1995
  3. Pensyarah, IPG Kampus Ipoh Perak, 1996-1998
  4. Pegawai Perpustakaan, IPG Kampus Ipoh Perak, 1998-2003
  5. Pegawai Teknologi Maklumat, IPG Kampus Ipoh Perak, 2009-2010 
  6. Pensyarah, IPG Kampus Ipoh Perak, 2003 - kini

  Baca selanjutnya ...

  Ahad, Februari 01, 2004

  Institut Sofar


  Logo IS
  Bermula dengan penubuhan Akademi Anda pada 1975 yang beralamat di No.8, Tmn Hari Lela , Leboh Raya Jln Gopeng,Ipoh. yang mrupakan sebuah rumah sewa dan diubahsuai untuk dijadikan beberapa kelas dan surau. Nama Akademi Anda ada kaitan dari segi nama dengan Yayasan Anda, Kuala Lumpur di bawah pentadbiran Sdr Anwar Ibrahim, cuma persamaan dari segi ideologi.

  Akademik Anda ini ditubuhkan oleh beberapa orang bekas pemimpin pelajar IPT seperti ITM dan universiti tempatan. Antaranya bekas pemimpin pelajar KSITM yang disingkirkan dari pengajian kerana terlibat menganjurkan Demonstrasi Baling. Walaupun diberi peluang meneruskan pengajian namun mereka menolak. Antaranya Sdr Mohd Anuar Tahir, Sdr Jamaludin Muhyiddin, Sdr Muhammad b Munawwar dan Sdr Aziz Omar. Sebahagian lagi siswazah lepasan UPM dan bekas pemimpin pelajar seperti Sdr Syed Muhsin dan Sdr Fadhil Alias.

  Sekolah ditubuhkan di Bandar Ipoh kerana kedududukan bandar Ipoh pada ketika itu majoriti bukan Melayu, keadaan orang Melayu sendiri kurang pendedahan tentang Islam dan ramai anak Melayu terkandas atau gagal meneruskan pengajian mereka. Di samping Ipoh terdapat cawangan ABIM, KPIP dan PKPIM, di samping menjadikan Ipoh sebagai pusat perkembagan Islam yang baru selain KL. Semasa mula-mula ditubuhkan, hari pertama pendaftaran hanya seorang pelajar sahaja mendaftar iaitu Cik Rohani Yusof. Bayaran yuran sangat rendah cukup untuk menampung guru, tetapi tidak menghalang melemahkan semangat guru-guru.

  Akademik Anda mendapat sambutan pelajar sekitar Ipoh kerana orientasinya yg menekankan nilai-nilai Islamiah sangat disukai ibu bapa pelajar. Pada 12 Jan. 1976 Akademik Anda berpindah ke bangunan baru yang lebih indah dn selesa di alamat 9B, Tingkt 2, Kinta Mansion, Medan Kidd, Ipoh. Beberapa bulan kemudian AA terpaksa ditukar nama kerana istilah AKADEMI dikatakan tidak sesuai oleh JPN Perak. Nama baru Institut Al-Ridwan sempena nama Negeri Perak Darul Ridzuan, kemudian ditukar lagi nama kpd Yayasan Al-Ridwan. Pada pertengahan tahun 1976 sekolah ini terpaksa ditutup beberapa hari kerana beberapa orang pelajar perempuannya diserang histeria.
  IS Dahulu
  Bangunan sekarang setelah IS sudah tiada lagi 


  Pada 7 Januari 1977 bersamaan 18 Safar 1397 Hijrah Institut Sofar (IS) ditubuhkan di 22A, Medan Kidd, Ipoh. Itu le sekolah kita. Nama IS dicetuskan oleh Sdr Syed Muhsin sempena penubuhan IS dalam bulan Safar. Mulai penubuhan IS, Pengetuanya adalah Cikgu Abdul Halim b. Ismail. Barisan guru seramai 23seperti Abd Ghani Dahalan, Abd Ghani Ishak, Abd Rahman b Aziz, Abdullah b Mohd, Esah bt Hasan, Fazham b Hj Taib, Abd Malik b Mokhtar, Yassin b Baboo,Rohaini bt Haiyun, Muhibbah bt Ardani, Rosiah bt Idrus, Sariah bt Akib, Mohd Anuar Tahir, Alies Anor, Zainom b Omar, Muhd Munawar, Jamaludin Muhyiddin, Robitah bt Tehak, Rohani Lajat.

  Pada 1978 sekolah ini pernah mencatat sejarah di Perak kerana seramai lebih 30 orang telah berjaya ke menara gading. Keputusan tersebut telah mengatasi pencapaian sekolah-sekolah kerajaan.
  Pengetua Cg. Halim Ismail

  Namun ketika teman menuntut di sana (1983-84) antara guru yang mengajar seperti Cg. Halim Ismail, Cg. Ridzuan Othman (Prof), Cg. Fauziah Kamaruddin, Cg. Husni, Cg. Azmi, Ust Rivai Batu Bara, dll... Walaupun teman dapat tawaran ke sekolah berasrama, tetapi dengan budaya dan etos yang dibawa oleh IS dan guru-guru di IS, teman telah mengambil keputusan untuk terus di IS. Alhamdulillah, berkat kesungguhan para guru, doa ibu bapa, guru  serta keikhlasan Tn. Hj. Khairuddin, teman telah memproleh 5 prinsipal STPM. Hanya Allah yang dapat membalas budi anda. 

  Rakan dan guru-guru ku (1983-84)

  Reunion Xstudent dan Xteacher IS pada April 2011
  Kini IS telah tiada lagi..yang tinggal hanyalah kenangan...Namun jasa mu ayah ibu, guru dan Tn Hj. Khairuddin Hj. Mokhtar tetap dalam kenangan. Terima Kasih semua.
  Baca selanjutnya ...

  Jumaat, Januari 30, 2004

  Assalamualaikum dan Salam Perpaduan

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ


  Pertama-tamanya teman alu-alukan para pembaca menghantar komen atau memberi apa-apa pandangan konstruktif di blog ini. Coretan di sini hanyalah luahan hati teman. Apa yang teman nyatakan di sini mungkin akan menyinggung perasaan dan hati...teman mohon ampun dan maaf. Moga kita sama-sama menuai redha Ilahi
  Sekian, wasalam.
  Baca selanjutnya ...