Ahad, Oktober 14, 2012

Inovasi Kerajaan Tempatan Negeri Perak 2012

Setelah hampir selesai tugas teman menjadi panel inovasi dengan melawat hampir seluruh kerajaan tempatan bagi Pertandingan Inovasi Kerajaan Tempatan 2012 Peringkat Negeri Perak banyak pengalaman dapat teman timba. Boleh dikatakan seluruh majlis perbandaran  dan daerah telah  dilawati bagi melihat dan menilai hasil-hasil inovasi mereka. Dapatlah disimpulkan bahawa banyak kekuatan dan kelemahan hasil-hasil inovasi yang telah mereka hasilkan.

Kekuatan yang ditunjukkan sepanjang teman mengaudit hasil-hasil inovasi adalah:

 1. Idea: Kebanyakan pereka inovasi mempunyai idea yang telah ditambahbaik dengan menyesuaikan dengan penyelesaian masalah setempat. Kebanyakan mereka tidak mengadaptasi secara langsung, tetapi bijak mengubahsuai idea supaya dapat mengatasi masalah yang dihadapi.
 2. Tahap Perlaksanaan: Kebanyakan majlis daerah telah melaksanakan projek dengan jaya di tempat masing-masing. Hanya beberapa majlis kerajaan tempatan yang hanya melaksanakan projek pada peringkat prototaip atau cuba-cuba.
 3. Replicability: Oleh kerana kerajaan tempatan mempunyai prosedur kerja dan SOP yang sama, kebanyakan hasil inovasi boleh digunapakai oleh majlis daerah yang lain.
 4. Impak kepada Pelanggan dan Stakeholder: Secara langsung dan tidak langsung hasil-hasil inovasi memang mempunyai impak besar kepada pelanggan dan stakeholder dalam bentuk peningkatan kepuasan pelanggan, penurunan aduan, peningkatan kepada kepercayaan organisasi, mengurangkan karenah birokrasi dan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan operasi.
 5. Outcomes: Dengan penghasilan produk inovasi, majlis telah dapat menunjukkan penjimatan kos, penjimatan masa, pengurangan tenaga kerja serta SOP baru yang lebih mudah.
 6. Kebanyakan majlis kerajaan tempatan telah disokong oleh pengurusan atasan dalam membudayakan inovasi dalam tempat kerja. Malah ada Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Tempatan turut memberikan komitmen dan sokongan.
Namun, kekurangan yang ketara yang telah dikenal pasti adalah:
 1. Kekurangan aspek dokumen dan data sokongan dalam menyokong setiap hujah yang dikemukakan. Setiap proses dari penjanaan idea sehingga la kepada peringkat penyeragaman tindakan serta penyebaran luas tiada rekod yang boleh dirujuk.
 2. Kebanyakan hasil inovasi hanya digunakan pada peringkat majlis kerajaan tempatan masing-masing sahaja. Sebaiknya hasil tersebut perlu dikongsi dan diguna sama dengan kerajaan tempatan yang lain. Namun kebanyakan mereka menunggu sehingga selepas pertandingan. Perluasan penggunaan hasil inovasi kepada pihak lain akan membuktikan hasil kerja dan inovasi telah terbukti berjaya dan berkesan.
 3. Impak kepada pelanggan kebanyakan tidak dibuktikan secara baik dan teliti. Jika ada pun persembahan data tidak tepat dan tidak menerangkan kepuasan sebenar. Soal selidik yang dibina tidak diteliti dari segi kesahan dan kebolehcayaan.
 4. Hasil inovasi tidak disertakan dengan panduan pengguna/ manual. Ini menjadi penghalang kepada proses penyeragaman dan penyebaran kepada agensi lain.
 5. Tiada pengesahan oleh pakar atau badan luar dari segi teknikal terhadap ciptaan inovasi dan penjimatan kewangan yang berlaku.
Ini adalah di antara kekuatan dan kekurangan yang teman sempat catatkan sepanjang pemerhatian teman. Namun bagi kumpulan inovasi yang mempunyai pengalaman dalam bidang KIK, mereka memperoleh kelebihan kerana proses penghasilan yang lebih sistematik dan penggunaan tool kualiti dalam setiap langkah sehingga akhir yang berasaskan PDCA.

Panel Hakim Inovasi di Dewan Bandaraya Ipoh

Panel Hakim Inovasi di Dewan Bandaraya Ipoh

Panel Hakim Inovasi di Majlis Daerah Kerian

Kitar semula Banner

Hantu Burung penghalau gagak

Panel Hakim Inovasi di Majlis Perbandaran Manjung

Panel Hakim Inovasi di Majlis Perbandaran Manjung

Signbord pelbagai guna

Panel Hakim Inovasi di Majlis Daerah Batu Gajah

Panel Hakim Inovasi di Majlis Daerah Batu Gajah

Panel Hakim Inovasi di Majlis Daerah Kampar

Panel Hakim Inovasi di Majlis Daerah Lenggong

Panel Hakim Inovasi di Majlis Daerah Pengkalan Hulu

Penyembur anti karat
Panel Hakim Inovasi di Majlis Daerah Perak Tengah
Troli sampah
Panel Hakim Inovasi di Majlis Daerah Tapah
Panel Hakim Inovasi di Majlis Daerah Tanjung Malim
Panel Hakim Inovasi di Majlis Daerah Tanjung Malim
Panel Hakim Inovasi di Majlis Perbandaran Taiping 
Panel Hakim Inovasi di Majlis Perbandaran Taiping
Panel Hakim Inovasi di Majlis Perbandaran Teluk Intan

iTangguk penangkap anjing 
Panel Hakim Inovasi di Majlis Daerah Selama
Panel Hakim Inovasi di Majlis Perbandaran Kuala Kangsar

Panel Hakim Inovasi di Majlis Perbandaran Kuala Kangsar
Panel Hakim dan Urusetia Bahagian Kerajaan Tempatan SUK Perak
Mesyuarat Panel di SUK Perak


Baca selanjutnya ...

Jumaat, Oktober 12, 2012

Kawan Makan Kawan

Pada suatu hari ada 3 budak hitam berjalan-jalan di satu taman. Tetiba seorang tersepak satu botol sehingga keluar asap dan termuncul lah seekor jin. Jin itu mengucapkan terima kasih kerana telah melepaskannya dan ingin membalas jasa baik mereka bertiga dengan meminta mereka membuat permintaan untuk ditunaikan.

Budak hitam yang pertama meminta untuk diputihkan kerana sudah sekian lama hitam. Apabila sudah bertukar menjadi putih , budak hitam kedua pun meminta untuk menjadi lebih putih  dari pertaman. Setelah yang pertama dan kedua telah menjadi putih, yang ketiga telah membuat satu permintaan iaitu meminta menghitamkan yang budak pertama dan kedua semula. Akhirnya kesemua menjadi hitam kembali dan tidak mendapat apa-apa faedah. 

Ini adalah kisah bagaimana kawan makan kawan. Punca adalah disebabkan kebusukan satu daging yang dipanggil HATI di tubuh manusia. Puncanya adalah:

 1. Wang/harta
 2. Pangkat
 3. Wanita
 4. dan sebagainya
Manusia, jika mereka lupa tentang Hari Pembalasan prinsip hidup mereka 'membujur lalu melintang patah'. Mereka tidak akan memilih mangsa, rakan, taulan, tua atau muda, akan digunakan sebaik mungkin untuk tujuan dan matlamat mereka. Bagi mereka matlamat menghalalkan cara. Inilah yang sering berlaku antara kawan-kawan teman.

Nasihat temanlah, bagi yang berniaga jangan menipu kawan untuk untung, yang berkhidmat dengan kerajaan jangan menikam kawan untuk naik pangkat, kakitangan swasta buat kerja dengan ikhlas dan apa-apa serta mana-mana posisi sekalipun, buatlah kerja dengan baik. Jangan telunjuk lurus kelingking berkait. Allah Maha Adil.   

Renungan:

Teman yang paling baik adalah apabila kamu melihat wajahnya, kamu teringat akan Allah, mendengar kata-katanya menambahkan ilmu agama, melihat gerak-gerinya teringat mati..’
“Sebaik baik sahabat di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap temannya dan sebaik baik jiran disisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap jirannya” (H.R al-Hakim)

Kawan baik
Bukannya senang mencari kawan yang baik
Bukan senang juga menjadi kawan yang baik

Kawan yang baik tak akan mengumpat di belakang kawan baiknya
Kawan yang baik tak akan cemburu dengan kejayaan kawan baiknya
Sebaliknya kawan yg baiklah yg plg banyak membantu utk mencapai kejayaan

Kawan yang baik tak akan mempengaruhi kawan baiknya utk buat pekara buruk atau sia-sia
Kawan yang baik adalah orang yang selalu menasihati kawan baiknya utk buat kebaikan

Kawan yang baik adalah org yang di cari bila susah atau senang
Kawan yang baik tempat meluah perasaan yang tidak dapat diluahkan kepada kawan biasa

Kawan yang baik tak akan memaksa kawan baiknya utk sentiasa berada disisinya
Kawan yang baik tak akan melarang larang kawan baiknya utk berkawan baik dengan org lain

Kawan yang baik tak akan cemburu jika kawan baiknya ramai kawan baik kerana kawan yang baik tahu apa yang baik untuk kawan baiknya.
Kawan yang baik akan sentiasa menghargai kawan baiknya

Kawan yang baik tahu cita-cita kawan baiknya lalu memberi semangat dan dorongan
Kawan yang baik jika mengetahui kebodohan kawan baiknya lalu memberi pengetahuan
Kawan yang baik jika mengetahui kealpaan kawan baiknya lalu memberi peringatan dan petunjuk
Kawan yang baik sentiasa berada saat kawan baiknya bahagia dan tetap bersama bila berduka..

Dan jika kita hendak mendapat kawan yang baik, kita terlebih dahulu menjadi kawan yang baik kepada kawan baik kita.
Baca selanjutnya ...

Selasa, Oktober 09, 2012

Bengkel Pemurnian KIK Menjelang Konvensyen 2012

Pada ketika ini banyak agensi kerajaan sedang sibuk mengadakan bengkel pemurnian bahan-bahan untuk pembentangan projek KIK (Kumpulan Inovatif dan Kreatif) dalam konvensyen peringkat kementerian dan negeri. KIK kini telah menjadi salah satu mekanisme penting dalam penambahbaikan prosedur kerja di sektor awam. Sejak diperkenalkan pada 1 November 2009 bagi menggantikan KMK (Kumpulan Meningkat Mutu Kerja), sektor awam telah bergerak aktif menjalankan projek inovasi di dalam penyampaian perkhidmatan. 

Baru-baru ini, teman telah dijemput untuk memberi bimbingan dan tips persembahan kepada kumpulan KIK yang baru untuk Bahagian Matrikulasi KPM. Melihat kepada kesungguhan, komitmen, dan sikap proaktif dalam kalangan ahli KIK, pensyarah pemerhati dan pihak pengurusan Bahagian Matrikulasi dan Kolej-kolej Matrikulasi, potensi mereka untuk meneroka kejayaan adalah sangat cerah. Sejarah KIK telah membuktikan bahawa dengan kesungguhan, kumpulan KIK TEMAN di IPG Kampus Ipoh telah menjadi juara negeri Perak dalam tahun kedua penubuhan kumpulan tersebut. Oleh itu, sejarah kumpulan KIK yang cermelang dalam kalangan warga matrikulasi bisa diulangi.

Bagi kumpulan baharu, kelemahan biasa yang dapat dikenalpasti adalah dari semua peringkat atau fasa iaitu:

 1. Cara mengenalpasti masalah
 2. Kaedah memilih masalah
 3. Penetapan target setting.
 4. Menganalisis punca masalah
 5. Kaedah membuat cadangan penyelesaian
 6. Perlaksanaan cadangan penyelesaian
 7. Pemeriksaan ketika perlaksanaan
 8. Pemantauan dan Penyeragaman perlaksanaan projek.
Dalam setiap peringkat di atas mengandungi alat-alat kualiti yang digunakan. Kebanyakan kumpulan salah menggunakan alat, kesilapan teknikal semasa menggunakan alat kualiti, kekurangan data/rujukan sebagai asas kepada tindakan, keselarasan aktiviti dengan carta gant, pengurusan risiko, impak kepada pelanggan serta stakeholder dan sebagainya.

Langkah mengadakan bengkel serta pra konvensyen adalah satu langkah yang bijak bagi agensi yang benar-benar komited dengan perlaksanaan KIK secara sistematik dalam membuat keputusan dalam organisasi. 

Justeru, pembudayaan KIK dalam agensi-agensi kerajaan, satu langkah yang baik supaya kakitangan awam dapat melaksanakan tugas secara cepat, tepat, sistematik dan berkualiti. 

Peserta dan Pensyarah pemerhati DI KMPk 


Baca selanjutnya ...

Tulisan Jawi Semakin Nazak

Bukan mudah untuk kembali ke zaman kegemilangan penerapan jawi seperti yang sedang berlaku di Brunei. Bagaimanapun kita tidak perlu pesimistik dan dijauhi dari gejala " harap pagar, pagar makan padi, harap tabung, tabung makan haji". Janganlah hendaknya orang Melayu sendiri antiaksara Jawi, atau langsung tidak berusaha atau tiada inisiatif untuk menyelamatkan warisan warga Alam Melayu. Harus disedari bahawa bukan banyak negara di dunia mempunyai 2 jenis aksara (rumi dan jawi) seperti Bahasa Melayu.

Pernyataan di atas adalah di antara ucapan Prof. Dr. Mohd Bohari bin Ahmad sempena Seminar Mengembalikan Populariti Tulisan Jawi Dalam Kalangan Masyarakat Malaysia anjuran KGMMB bertempat di IPG Kampus Ipoh. 

Di dalam wacana seperti ini barulah teman sedari bahawa penulisan jawi telah berkembang dari 1980an hingga dimantapkan pada 1992. Berasal dari kertas kerja yang dibentangkan oleh Tn Hj. Hamdan Abdul Rahman (Bekas Pensyarah UKM, Alumni SITC) berkaitan keteledoran penerapan tulisan jawi di Konvensyen Pendidikan (Konpen) 1979 di Kuantan, telah membuka mata Dewan Bahasa dan Pustaka  untuk menggubal satu sistem yang tuntas. Maka dengan itu lahirlah kini "Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan" 

Dengan seminar ini, baru terjawab beberapa persoalan yang selama ini yang selalu menjadi masalah teman dalam menulis jawi terutama meletakkan huruf 'alif ' dalam perkataan-perkataan jawi. 

Sebagai ujian kepada pembaca blog teman ini, Apa masalah kepada gambar ejaan tandas di diatas?

Jika pembaca dapat menjawabnya, syabas, ejaan jawi masih bernyawa. Jika pembaca enggak pasti jawabannya, bermakna tulisan jawi sedang berada dalam ICU.

Jika di sekolah atau di mana-mana tempat awam tertulis perkataan seperti ini, ia bukan bermaksud 'toilet' tetapi bermaksud bilik untuk memancung kepala. Jadi fikir-fikirlah tulisan jawi kita.


Bersama Prof Dr. Mohd Bohari
Baca selanjutnya ...

Inovasi Kreativiti Inovasi

Dalam Syarahan Perdana Naib Canselor UTM pada 11 Ogos lalu, berjudul ‘Inovasi, Kreativiti, Inovasi,’ Prof. Dato' Ir. Dr. Zaini Ujang mengemukakan lima pendekatan untuk membina budaya inovatif bagi meningkat daya saing Malaysia menerusi ekonomi nilai tinggi terutama dalam organisasi awam.

 • Pertama, mewujudkan kelompok teras dalam kalangan individu dan organisasi yang inovatif yang mempunyai semangat ingin maju bukan saja dari segi teknikal, saintifik atau seni bahkan digabungkan dalam bidang keusahawanan.
 • Kedua, menyediakan persekitaran akademik yang mementingkan kreativiti dan inovasi. Dalam konteks Amerika Syarikat, persekitaran ini dibentuk di persisiran kampus universiti, khususnya di universiti ‘Ivy League’ seperti Stanford, Harvard, UCLA dan MIT.
 • Ketiga, menyediakan insentif khususnya untuk mencuba, memaju dan membangunkan produk, perkhidmatan, konsep, idea dan persekitaran yang inovatif sifatnya. Ia termasuk pelbagai insentif fiskal dan kewangan, serta modal teroka mereka dalam pelbagai bidang menerusi kegiatan penyelidikan dan pembangunan, terutama di persisiran kampus universiti.
 • Keempat, kemudahan kewangan yang disediakan untuk menjana aktiviti hiliran yang berdaya maju, termasuk dalam aspek pembangunan mesin prototaip dan aktiviti pemasaran.
 • Kelima, keberanian pengguna sama ada di kalangan individu dan awam untuk mencuba hasil inovasi baru, khususnya ciptaan tempatan. Di Jepun sebagai contoh, pengguna dan pihak industri berlumba-lumba dan bangga untuk menjadi pengeluar atau pengguna pertama sesuatu barang atau perkhidmatan yang inovatif.
Hal ini belum berlaku di Malaysia, termasuk agensi awam yang nampaknya lebih selesa menggunakan produk, sistem, perkhidmatan dan idea yang ‘terbukti berkesan’ dan digunakan dengan meluas sejak sekian lama, di serata tempat. Ini kononnya bagi memastikan pelaburan terjamin menerusi produk yang sudah meluas digunakan dan dipasarkan.


Oleh Prof. Dato' Ir. Dr. Zaini Ujang ialah Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Baca selanjutnya ...

Rabu, Oktober 03, 2012

Alia dan Aleen bakal ke TV Hijrah

Selama 5 hari teman berkesempatan bersama-sama menimba ilmu dari crew MESH Studio sebuah syarikat produksi multimedia yang bakal mengeluarkan kartun 3D di TV Hijrah. Siri kartun 3D berjudul "Alia dan Aleen" merupakan hasil seni kreatif yang menarik dan bermutu dalam kalangan anak-anak bumiputera tempatan.

Kesempatan menimba ilmu dengan mereka menggunakan perisian sumber terbuka Blender sangat mengujakan. Dengan sedikit kemahiran dan pengalaman yang telah dicurahkan kepada teman menyebabkan teman rasa terlalu kerdil dalam ilmu pembikinan filem animasi. Di samping itu, menyedarkan kepada teman kepentingan kita menghormati hasil karya seni kreatif mereka supaya tidak dicetak rompak.

Sepanjang bersama-sama crew MESH, teman telah didedahkan berbagai teknik oleh Sdra Nik Fatah dan Sdra Rosdi yang telah melatih  dengan sabar. Teman didedahkan kepada teknik penghasilan karektor untuk animasi. Pendedahan amali mencipta karektor bermula dengan kepala, tangan, badan dan kaki serta aplikasi penetapan kesan jalinan dan material kepada karektor yang telah dibangunkan. Teman juga dilatih untuk menggunakan teknik pencahayaan, kamera dan rendering. Teman diberi pengetahuan dalam penghasilan latarbelakang, aplikasi jalinan (mapping) dan material berserta penetapan kamera dan proses render.

Rosdi dan Nik Fatah
Di samping itu pengetahuan dan kemahiran amali berkaitan teknik asas animasi yang merangkumi, animasi keyframe dan beberapa teknik penting mengikut prinsip-prinsip animasi turut didedahkan. Perincian turut diberikan ke atas penghasilan kesan dinamik dan kesan partikel yang digunakan untuk menghasilkan babak animasi yang lebih menarik.


Bakal ke TV Hijrah

Sebahagian peserta bengkel Blender

Sebahagian peserta bengkel Blender

Bersama Fasilitator En. Rosdi

Belajar buat tulang untuk karton

Animator in makingBaca selanjutnya ...