Sabtu, Mei 05, 2012

Pujuk


Aristtotle 384-322 SM telah menyatakan dalam memujuk orang lain untuk mengubah tingkah laku, terdapat 3 perkara perlu diberi perhatian:

  1. Ethos (character dan reputation) Keperibadian seseorang individu dapat mempengaruhi pujukan seseorang individu. Dengan perwatakan yang baik, pujukan akan lebih berkesan.
  2. Pathos (emotional appeal) Pengucapan yang berjaya membangkitkan emosi, amat berkesan untuk memujuk. Sentuhan emosi individu akan menyebabkan seseorang individu akan berubah
  3. logos (logical). Penggunaan perkataan yang baik, berkesan untuk memujuk. Perkataan dalam bentuk quotation, cerita dan fakta dapat memujuk individu lebih berkesan.
Tiga perkara ini teman dapat dalam buku PERSUSION karangan James Borg semasa mencari bahan tentang Teori CAPTOLOGY (Computer As Persuasion Technology). Sebagai Du'at filLah, kita harus fikir-fikirkan  tiga perkara di atas sebagai idea menambahkan kesan dakwah. Ia boleh dijadikan uslub di samping saranan 

Dr. Abdul Karim Zaidan dalam Buku Uslub Dakwah menukilkan sebagai syarat untuk kejayaan dakwah ada 4 perkara:
  1. al-Dai' (pendakwah) - Ilmu, niat, tingkah laku, hikmah, sabar, semangat juang dan berkorban. 
  2. mad'u (sasaran atau penerima dakwah) golongan, atasan dan elit, golongan kebanyakan dan golongan penentang
  3. al-Maudhu' (objek atau topik) dakwah/apa yang didakwahkan kepada sasaran dakwah.
  4. Uslub al-Dakwah (cara atau teknik berdakwah) hikmah, berperingkat-peringkat, pelbagai media

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Komen anda akan disemak. Terima kasih